School News – 02 Feb 2024

Soccer Trials for Fifth Year Student Ella Carey

We would like to congratulate 5th Year student Ella Carey on her recent experience going for trials with Lazio Roma. Ella has represented our school on many occasions both on and off the sporting field. We know that she will have learned a lot from her experience and will put her new found knowledge to good use! Well done Ella!

Scoláireacht Gaeltachta DEIS 2024

Tá an-áthas orainn a fhógairt gur bhuaigh Alison de Crochtún scoláireacht Gaeltachta DEIS do chúrsa Gaeilge le linn samhraidh 2024. Is iad GRETB a eagraíonn an Scéim Scoláireachtaí Iar-Bhunscoileanna DEIS thar ceann na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Freastalaíonn Alison ar Choláiste Phobal Ros Cré agus i láthair na huaire tá sí sa chúigiú bliain. Tig leis an dalta féin a rogha coláiste Gaeilge a roghnú. Tá cúrsa trí sheachtain curtha in áirithe ag Alison le haghaidh Coláiste Chorca Dhuibhne. Táimid lán cinnte go mbeidh taithí den scoth ag Alison i gCiarraí agus go bhfillfidh sí le blas, breá, dúchasach, lán de chuimhní áille is cairde nua. Comhgairdeas ó chroí le hAlison.